חינוך

בית החולים לחיות בר בישראל פועל למען העלאת המודעות בקרב הציבור הרחב לנזקים שנגרמים לחיות הבר כתוצאה מפעילות האדם בסביבה שהייתה בעבר נחתלם של בעלי החיים, בשאיפה להבטיח עתיד טוב יותר לבעלי החיים ולהקטין את הפגיעות הנגרמות על ידי האדם.

חינוך הציבור בכלל והדור הצעיר בפרט, תורם לשינוי בהרגליהם ובהתנהגותם של כולם. שיתוף הקהילה בפעילות בית החולים מעודד את הציבור לכבד את חיות הבר ולקחת חלק אקטיבי בפעילות השימור והטיפול.
פעילות החינוך נעשית הן על ידי השתלמויות והדרכות לקבוצות בבית החולים והן באמצעות חשיפה תקשורתית לפעילויות בית החולים.

אנו רואים בחינוך את אחד הכלים החזקים והמשמעותיים ביותר לשמירה על הטבע בישראל ועתידן של חיות הבר.